Máte dotazy, chcete provést objednávku telefonicky?

Neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis…

 

 

 

 

 

 

 

 


Zpětný odběr elektrospotřebičů

Povinnosti prodejců

  • Podat spotřebitelům (občanům, domácnostem) všechny důležité informace o místech zpětného odběru, kam mohou bezplatně odkládat použitá zařízení. Sběrná místa jsou zobrazena a vypsána na http://www.remapvsystem.cz/
  • Zajištění, aby měl spotřebitel možnost při nákupu nového zařízení odevzdat použité zařízení v místě prodeje a to minimálně ve stejném počtu kusů podobného typu a použití.

 

 

Tento symbol značí, dle novely zákona o odpadech, že nemá být tento výrobek likvidován

s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru.

 

 

Možnosti ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení

  • tzv. kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný výrobek u prodejce
  • odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako „Místo zpětného odběru“
  • odevzdáním do sběrných dvorů
  • likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných kolektivními systémy

 

Nevhodné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrozařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

 

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:

1)    místní úřad vaší obce

2)    správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu

3)    sběrny OEEZ

4)    služba pro odvoz komunálního odpadu

5)    www.remapvsystem.cz

 

 

Úplné znění zákona o odpadech, nebo aktuální verzi vyhlášky najdete na internetové adrese Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz

 

Ing. Vendula Dudzik Hrubá plní povinnosti dané Zákonem o odpadech prostřednictvím kolektivního systému REMA a.s. . Ve spolupráci s tímto zajišťuje zpětný odběr, oddělený sběr i případně další úkony v této oblasti. Certifikát o splnění této povinnosti můžete shlédnout níže.NmJlYzM1MW